Skip to content
Home » ‘조국 펀드’ 의혹은 태산명동서일필 [#논썰|EP.46] | 한겨레

‘조국 펀드’ 의혹은 태산명동서일필 [#논썰|EP.46] | 한겨레

‘조국 펀드’ 의혹은 태산명동서일필 [#논썰|EP.46] | 일일 일반 뉴스

[penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] 살펴보기  [/penci_button]

See also  Update 2016년 사회문화분야 10대 이슈 - 종합 | 사회이슈

더 관련성 높은 한겨레 뉴스나 기타 뉴스를 볼 수 있습니다. ko.taphoamini.com/wiki 공유

‘조국 펀드’ 의혹은 태산명동서일필 [#논썰|EP.46] 및 관련 이미지 한겨레

‘조국 펀드’ 의혹은 태산명동서일필 [#논썰|EP.46]

‘조국 펀드’ 의혹은 태산명동서일필 [#논썰|EP.46]

한겨레 및 관련 정보

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Jeong Kyung-shim ชาวเกาหลีเป็นศาสตราจารย์ที่ขี้อายที่มหาวิทยาลัย Dongyang ‘ทุจริตสอบเข้าวิทยาลัย’ พบว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีครั้งแรก ชื่อเพลง 10 ชื่ออัลบั้ม 10 ชื่อเพจ 10 หายากครับ ฉันเป็นสมาชิกของประชาชน สามารถสร้างได้ด้วย ‘พลังประเภทลี’ มันไม่ใช่สถานที่ที่จะไป ความชอบธรรมที่หลากหลายหมายถึง 1 และ 2 แกน สรุปการสอบสวนใน โชกุนมีขนาดใหญ่ พลเมืองจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากความเป็นไปได้ของโจรและอำนาจของรัฐที่ซุ่มซ่อนอยู่ในอาชญากรรม เช่นเดียวกับเป้าหมายของการสอบสวนกองทุนไพรเวทอิควิตี้ที่เปิดเผยในการสอบสวนของ Siri มันไม่ง่ายอย่างนั้น การวางแผนและการปรากฏตัวของ Park Yong-hyeon สมาชิกกองบรรณาธิการ [email protected] ผู้กำกับและการแก้ไข Cho So-young PD az[email protected] Help Chae Ban-seok ผู้สื่อข่าว [email protected]

See also  Update 2021년 전기티포트 판매량순위 | 코아티
See also  NEW ‘통영의 딸’ 어디에… | 오길남

>>> 여기에서 더 흥미로운 정보를 볼 수도 있습니다. ko.taphoamini.com
여기에서 공유

#조국 #펀드 #의혹은 #태산명동서일필 #논썰EP46.

한겨레,한겨레TV,Hankyoreh,HankyorehTV,한국,대한민국,한겨레신문,언론,방송,한겨레미디어,저널리즘,journalism,KOREA,MEDIA,카카오TV,네이버TV,ZUMTV,YOUTUBE,유튜브.

‘조국 펀드’ 의혹은 태산명동서일필 [#논썰|EP.46].

한겨레.

여기에서 한겨레에 대한 정보를 찾으시기 바랍니다.
이 콘텐츠를 시청해주셔서 감사합니다

19 thoughts on “‘조국 펀드’ 의혹은 태산명동서일필 [#논썰|EP.46] | 한겨레”

 1. 지당한 지적이고 말씀입니다. 다만 과연 한겨례는 <윤석열 검찰의 조국 죽이기 수사> 국면에서 과연 얼마나 공정하고 합당하게 보도를 했는지 돌아보기 바랍니다. 과연 한겨례는 검찰이 불러주는 대로 기사를 썼던건 아닌지….꼭 성찰하고 반성하시길 바랍니다.

 2. “1인당 고기 배식량 35g” 또 軍 부실급식 폭로… 한국은 쌀 부족, 쌀값 폭등인데 北 모자라는 쌀 전량지원… 한국도 아프간처럼? …軍 "그럴 일 없다" 공군에 이어 해군 여부사관도 자살 당나라 군대냐? 주중 북한 대사, 핵능력 강화조치 시사…"미 병력 장비 철수해야" 지구라는 학교에 아시아라는 교실이 있고 남한이 북한이 중공이등 학생이있다 그런데 남한이는 수십년 수백년을 북한이 중공이한테 학폭을 당하고산다 이제 북한이 중공이는 남한이한테 구강성교를 강요 협박한다 우리가 구강성교를 해주면 우리 후손도 구강성교를 하며 살겠지 참담한 기분이다…

 3. 백신도 제대로 못구하는 병신들 믿고사네 ㅉㅉ 아프간사태 남조선의 앞날을 보는것 같다 덜덜덜 아니 남조선은 이미 탈레반이 집권하고 있을지도 …. 지구라는 학교에 아시아라는 교실이 있고 남한이 북한이 중공이등 학생이있다 그런데 남한이는 수십년 수백년을 북한이 중공이한테 학폭을 당하고산다 이제 북한이 중공이는 남한이한테 구강성교를 강요 협박한다 우리가 구강성교를 해주면 우리 후손도 구강성교를 하며 살겠지 참담한 기분이다…

 4. 표창장 위조 검사의 증거 조작 범죄와 이에 동조한 재판부의 법정 모독에 대한 논설이 있어야 할것이다.
  진정한 논설이라면 신성한 법정을 지켜야 할 당사자인 검사와 판사가 증거 조작과 증거 조작 범죄에 가담하여 그들 스스로가 신성한 법정을 모독한 범죄에 대해 논평을 해야 할것이다.

  언론 기자가 정의로운척 가면을 쓰고 진실을 숨기는 좀비 벌레짓을 그만 두도록 국민이 이들의 대갈통을 쇠파이프로 내려 쳐야 한다.

  어이 한겨례! 진실된 보도를 하라! 국민을 개돼지로 보고 속이려 하지 말라!

 5. 조국이 더 나쁩니까?
  윤미향이 더 나쁩니까?
  더민당이 더 냐쁩니까?
  ?? ??
  검사가 나쁩디까?
  정치인이 더 나쁩디까?

 6. 칼잡이 검사들은 무섭지도 않겠죠… 가깝게는 부모와 자식이 있을건데 .. 억지죄를 만들어서 생사람을 잡는것이 하늘이 내린 죄를 받는 다는것을요

 7. 그모든 정리가 덧정없는 무례라
  의미없는 행보이니 헛되고 헛됨이려
  세상삶의 바램이야 있으리만 그누가 들으려오
  그 또한 욕심일까 하려마는
  세상의 난자로 추하지 않음이 뉘려니만
  선자의 얼굴로 미소짓게 하렴이라
  하늘은 그마음 아시리니 무엇을 바람인가

 8. 조국 펀드 의혹으로 보기보다 윤석열 가족 펀드 라고 하는 것이 맞지 않을까? 윤석열 철저히 수사를 하면 많은 범죄가 수면위로 나타날 것이다.

 9. 이래서 감찰개혁이 필요한거다.
  입맛에 따라 아니면 말고 식의 검찰을 누가 신뢰하겠는가?

  돈 없고 빽 없는 사람들이 검찰의 만행에 얼마나 억울하게 죽어 갔을지 돌아보면 피가 거꾸로 솟는다.
  반드시 개혁을 해야 하는 첫번째 문제입니다.
  우리가 조국이다.!!!

 10. 민주당의 유력한 대권주자들을
  검언유착 보도와 언론재판으로 다 짖밟아버리고
  딸랑 남은 사람이 이재명.
  그만큼 조국이라는 인물이 대권 가까기 있어보였다는 증거.

 11. 검사조직은 반드시 점검해야 한다.
  어린 정의롭지 못한 검사들이 나라를 흔들고 있습니다. 표창장 받은 모든 학생들 부모들도 기도해 조사 하여야만이 정의로운 검사다….. 미운자들은 선택해서 죄를 씌우는것…염라대왕? 심판자?
  어이없는 현실로 국민을 속이면 안된다

 12. ""나는 사람에 충성하지 않는다 ""
  이말은 검사는 무었에 충성해야 하는데 나는 사람에는 충성안한다 라고 들립니다.
  검사나 판사는 정치하면 안되는건가? 그렇습니다 공정한 판결을 해야 하므로 어디에 충성하거나 치우치면 뭐랄까 반칙? 위법?
  검사나 판사는 가지고있는 권력이 크므로 정치적인 중립이 중요합니다.
  그래서 윤석열총장은 현역시절에 정치를 참여했으므로 불법입니다.
  현역시절에 조국장관임명에 반기를 들면서. . .대통령의 권한에 불복하여 조국사찰을 감행했습니다.
  대통령의 인사권을 침해함과 동시에 정치를 시작한것입니다.
  선출되지않고 지명된자가 하극상하면 불법입니다.
  정 맘에 들지 않았다면 옷을 벗고 대항했어야 합니다.
  그래서 처벌받아야 합니다. 그러므로 당연히 대선참여 불가 입니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published.